Головна

Яворівський Олександр Анатолійович, 1977р.н.

Художник, архітектор, дизайнер.

Займається живописом, архітектурою,дизайном, графікою, вітражами, мозаїкою.

Живописні полотна і графіка знаходяться в приватних колекціях України, США, Польщі, Канади, Франції, Росії. Художнім розписом прикрашені церкви, ресторани, приватні оселі. Архітектурні проекти реалізовані у багатьох містах України.
З раннього дитинства батьки помітили в Олександра неабиякі здібності до малювання, за їхніми словами, Олександр "народився з олівцем у руці". Все дитинство Олександр самостійно малював, проводячи за цим заняттям багато часу, пізнавав секрети живопису самотужки, експериментуючи з фарбами та образами, читаючи відповідну літературу, журнали, детально вивчаючи почерк класиків, нюанси написання великих полотен. Весь період навчання у школі Олександр продовжував вдосконалювати свої вміння, писав картини для себе та друзів, на подарунки, оформляв стінгазети, стенди і т.д. На початку 90-х років, багато хто вже знав про талант Олександра, зверталися через знайомих з проханнями оформити вітрини магазині, кафе, автомайстерень, малих архітектурних форм і т.д. Згодом, крім написання картин, чим Олександр займався постійно, також почали поступати пропозиції на оформлення інтер'єрів кафе, ресторанів, приватних квартир і т.д. Потрібно зауважити, що з дитинства Олександра цікавили також і архітектура, і будівництво, і різьблення, і скульптура. Він зібрав величезну кількість вирізок з різноманітних журналів та газет на ці теми, колекціонував відомості про нові технології та матеріалами, які з'являлися в архітектурі і будівництві. У 1995 р. Олександр поступив на архітектурний факультет Українського державного лісотехнічний університету у Львові. Навчання в Університеті Олександр поєднував з виконанням численних замовлень: написання картин, дизайн та оформлення інтер'єрів, також почали поступати замовлення і на архітектурні проекти. Захопився мозаїкою, виконав серію столів з покриттям з мозаїчними картинами, також виконував панно з мозаїки за власними ескізами у приватних помешканнях. Одним словом, роки навчання проходили надзвичайно активно у професійному плані. п.
Крім цього, паралельно, у 2001 р. закінчив на відмінно навчання в Міжнародній Несвіжській Академії (республіка Польща - Республіка Білорусь, спеціальність - архітектор. Після завершення навчання Олександр продовжував активно займатися живописом, архітектурними проектами, також захопився створенням вітражів. Кілька років Олександр створював вітражі у стилі "Тіфані" за власними ескізами, працюючи і самостійно і у спілці з іншими художниками. У цей період виконав кілька великих замовлень, серед яких виконання вітражів для оздоблення церкви у Закарпатті; та виконання вітражів та вітражних ламп для ресторану у Тернополі. У цей період Олександр також експериментує зі скульптурою, ліпниною, якими були оздоблені приватні оселі. З 2003 до 2007 року Олександр працював у Києві, куди вирішив поїхати у пошуках кращої самореалізації. У цей період виконав величезну кількість архітектурних проектів, створив масу концепцій та ідей, займався дизайном інтер'єру. У 2008 році Олександр повернувся у Львів, де на протязі року працював скульптором та реставратором, осягаючи секрети нової спеціальності. Після цього, до 2011 працював архітектором на кількох архітектурних фірмах. З 2011 р. Олександр почав регулярно та систематично фотографувати свої картини та роботи, та виставляти їх на художніх сайтах та виставках.

.

Олександр Яворівський володіє більшістю відомих живописних та графічних технік (мастихін, пензель, олівець, вугілля, пастель і т.д.). Малює у різних стилях, але перевагу надає реалізму та імпресіонізму. Різноманітні напрямки живопису (пейзаж, жанрові картини, портрет, натюрморт, ню, анімалістика, архітектура і т.д.)

Працює як зі станковим живописом, так і з монументальним.

Виконує настінні розписи та фрески (розписи ресторанів, кафе, наприклад піцерія "Чикаго", м. Львів, салонів краси,наприклад "Фігаро", м. Львів, приватних помешкань)

Учасник різноманітних українських та міжнародних виставок та конкурсів, проводить майстер-класи живопису. Січень - лютий 2013 року - виставка міжнародного арт-проекту "Зачароване коло вражень", Музей Гетьманства, Київ. Проведення майстер-класів у Музеї Гетьманства, техніка: олія-мастихін-полотно. Березень 2013 року - виставка "Квіткова симфонія", галерея "Мадам Пальмгрен", м. Львів. Квітень 2013 року - виставка "Від Карпат до Криму", Дім Природи, м. Київ. Травень-липень 2013 року - участь у виставці "Свій погляд", Український фонд культури, м. Київ.

З окремими зразками творчості художника Олександра Яворівського ви можете ознайомитися у представленій на цьому сайті галереї.

Для замовлення картин ви можете звязатися з художником, написавши листа на електронну скриньку: architektartistique@gmail.com

Skype: yavoacomua

Російсьмовна версія

Яворивский Александр Анатольевич, 1977 г.р.

Архитектор, художник, дизайнер.

Живопись (станковая и монументальная), графика, скульптура, архитектурные и дизайнерские проекты, разработка коцепций и идей.

Живописные полотна и графика знаходятся в частных коллекциях Украины, США, Польши, Канады, Франции, России. Художественным росписью украшены церкви, рестораны, частные дома. Архитектурные проекты реализованы во многих городах Украины.

С раннего детства родители заметили у Александра незаурядные способности к рисованию, по их словам, Александр "родился с карандашом в руке". Все детство Александр самостоятельно рисовал, проводя за этим занятием много времени, узнавал секреты живописи самостоятельно, экспериментируя с красками и образами, читая соответствующую литературу, журналы, детально изучая почерк классиков, нюансы написания великих полотен. Весь период обучения в школе Александр продолжал совершенствовать свои умения, писал картины для себя и друзей, на подарки, оформлял стенгазеты, стенды и т.д. В начале 90-х годов, многие уже знали о таланте Александра, обращались через знакомых с просьбами оформить витрины магазине, кафе, автомастерских, малых архитектурных форм и т.д. Впоследствии, помимо написания картин, чем Александр занимался постоянно, также начали поступать предложения на оформление интерьеров кафе, ресторанов, частных квартир и т.д. Нужно заметить, что с детства Александра интересовали также и архитектура, и строительство, и резьба, и скульптура. Он собрал огромное количество вырезок из различных журналов и газет на эти темы, коллекционировал сведения о новых технологиях и материалами, которые появлялись в архитектуре и строительстве. В 1995 г. Александр поступил на архитектурный факультет Украинского государственного лесотехнического университета во Львове. Обучение в Университете Александр совмещал с выполнением многочисленных заказов: написание, дизайн и оформление интерьеров, также начали поступать заказы и на архитектурные проекты. Увлекся мозаикой, выполнил серию столов с покрытием с мозаичными картинами, также выполнял панно из мозаики по собственным эскизам в частных домах. Одним словом, годы учения проходили чрезвычайно активно в профессиональном плане.

Кроме этого, параллельно, в 2001 г. окончил с отличием обучение в Международной Несвижской Академии (республика Польша - Республика Беларусь, специальность - архитектор). После окончания обучения Александр продолжал активно заниматься живописью, архитектурными проектами, также увлекся созданием витражей. Несколько лет Александр создавал витражи в стиле «Тиффани» по собственным эскизам, работая и самостоятельно и в союзе с другими художниками. В этот период выполнил несколько крупных заказов, среди которых выполнение витражей для оформления церкви в Закарпатье; и исполнения витражей и витражных ламп для ресторана в Тернополе. В этот период Александр также экспериментирует со скульптурой, лепниной, которыми были украшены частные дома. С 2003 по 2007 год Александр работал в Киеве, куда решил поехать в поисках лучшей самореализации. В этот период выполнил огромное количество архитектурных проектов, создал массу концепций и идей, занимался дизайном интерьера. В 2008 году Александр вернулся во Львов, где в течение года работал скульптором и реставратором, постигая секреты новой специальности. После этого, до 2011 работал архитектором на нескольких архитектурных фирмах. С 2011 г. Александр начал регулярно и систематически фотографировать свои картины и работы, и выставлять их на художественных сайтах и выставках. Александр Яворовский использует многие живописные и графические техники (мастихин, кисть, карандаш, уголь, пастель и т.д.). Рисует в разных стилях, но предпочтение отдает реализму и импрессионизму. Разнообразные направления живописи (пейзаж, жанровые картины, портрет, натюрморт, ню, анималистика, архитектура и т.д.)

Работает как со станковой живописью, так и с монументальной.

Выполняет настенные росписи и фрески (росписи ресторанов, кафе, например пиццерия "Чикаго", г. Львов, салонов красоты, например "Фигаро", г. Львов, частных домов)

Участник различных украинских и международных выставок и конкурсов, проводит мастер-классы живописи. Январь - февраль 2013 года - выставка международного арт-проекта "Заколдованный круг впечатлений", Музей гетманства, Киев. Проведение мастер-классов в Музее гетманства, техника: масло-мастихин-полотно. Март 2013 - выставка "Цветочная симфония", галерея "Мадам Пальмгрен", г. Львов. Апрель 2013 - выставка "От Карпат до Крыма", Дом Природы, г. Киев. Май-июль 2013 года - участие в выставке "Свой взгляд", Украинский фонд культуры, г. Киев.

С отдельными образцами творчества художника Александра Яворивского вы можете ознакомиться в представленной на этом сайте галереи.

Англомовна версія

Yavorivskiy Alexander, 1977

Architect, artist and designer.

Paintings (easel and monumental), drawing, sculpture, architectural and design projects, development kotseptsy and ideas.

Paintings and Graphics znahodyatsya in private collections in Ukraine, the USA, Poland, Canada, France, and Russia. Art paintings adorned churches, restaurants, private homes. Architectural projects implemented in many cities of Ukraine.

From early childhood, parents noticed Alexander extraordinary talent for drawing, in their words, Alexander "was born with a pencil in his hand." All childhood Alexander drew themselves, spending doing this for a long time, learned the secrets of painting itself, experimenting with colors and images, reading some books, magazines, poring over the writing of the classics, the nuances of writing the great paintings. The entire period of study at the school, Alexander continued to improve his skills, he painted for himself and friends, gifts, decorated the wall newspaper, stands, etc. In the early 90s, many already knew about the talent of Alexander, accessed through familiar with requests to make the shop windows, cafes, garages, small architectural forms, etc. Subsequently, in addition to writing, painting, than Alexander worked all the time, also began to receive proposals on the design of interiors of cafes, restaurants, private residences, etc. It should be noted that a child Alexander was also interested in the architecture, construction, and carving, and sculpture. He gathered a huge amount of clippings from various magazines and newspapers on these topics, collecting information about new technologies and materials that have appeared in architecture and construction. In 1995, Alexander joined the faculty of architecture of the Ukrainian State Forestry University in Lviv. Education at the University of Alexander combined with the implementation of numerous orders: writing, design and interior decoration, also began to receive orders for architectural projects. Became interested in mosaics, made a series of tables covered with mosaic pictures, also served as a panel of tiles on their own sketches in private homes. In short, the years of teaching were extremely active in professional terms.

In addition, in parallel, in 2001 he graduated with honors at the International Training Academy Nesvizh (Republic of Poland - Republic of Belarus, profession - architect). After graduation, Alexander continued to actively engage in painting, architectural projects, also became interested in the creation of stained glass. A few years Alexander created a stained glass style "Tiffany" on his own sketches, working both alone and in conjunction with other artists. During this period, performed several large contracts, including execution of stained glass for decoration of the church in Transcarpathia, and execution of stained glass and stained glass lamps for a restaurant in Ternopil. During this period, Alexander is also experimenting with sculpture, stucco, which decorated homes. From 2003 to 2007, Alexander worked in Kiev, where I decided to go in search of a better self. During this period, carried a huge number of architectural projects, has created a lot of concepts and ideas involved in interior design. In 2008, Alexander returned to the city, where for years he worked as a sculptor and restorer, learning the secrets of the new specialty. Thereafter, until 2011 worked as an architect for several architectural firms. Since 2011, Alexander began to regularly and systematically to photograph his paintings and work, and to expose them to the art sites and exhibitions.

Alexander Yavorovskiy uses many paintings and graphic art (palette knife, brush, pencil, charcoal, pastel, etc.). Paints in different styles, but prefers realism and impressionism. Diverse areas of painting (landscape, genre scenes, portraits, still life, nudes, animals, architecture, etc.)

Works both with easel painting, and with the monumental.

Performs murals and frescoes (paintings of restaurants, coffee shops, such as a pizzeria, "Chicago", Lviv, beauty salons, for example, "Le Figaro", Lviv, private homes)

Member of various Ukrainian and international exhibitions and competitions, master classes painting. January - February 2013 - the exhibition of international art project "vicious circle of impressions," Museum of Hetman, Kiev. Master classes at the Museum of Hetman, media: oil, palette knife-blade. March 2013 - exhibition "Floral Symphony" gallery "Madame Palmgren," Lvov. April 2013 - the exhibition "From the Carpathians to the Crimea," House of Nature, Kiev. May-July 2013 - participation in the exhibition "The sight," Ukrainian Fund of Culture, Kiev.

With individual samples of the artist Alexander Yavoriv you can see in the provided on this site gallery.

Сайт Олександра Яворівського